WEPUKO PAHNKE


wepuko_normal

Wepuko PAHNKE GmbH е фирма за производство на технологично оборудване, специализирана в разработката и производството на помпи за високо налягане и хидравлични ковашки преси, включително тяхното задвижване и управление. В тези области фирмата заема една от водещите световни позиции. През 2009 год. е въведено в експлоатация най-голямото в света хидравлично съоръжение с PMSD-задвижване (Pahnke Modifizierter Sinus Direktantrieb). През 2011 год. Wepuko пуска на пазара най-голямата в света ковашка преса.

Помпеното портфолио включва хоризонтални трибутални и радиално-бутални помпи (с регулируем и постоянен дебит). По заявка на клиента Wepuko PAHNKE разработва и произвежда агрегати и инсталации. В допълнение към горното фирмата предлага и комплексни инсталации за почистване на окалина.

Технологичните решения на Wepuko PAHNKE ще откриете в стоманодобивната промишленост, в нефтодобива и газодобива, в химическите заводи, електроцентралите и много други сфери.

Фирмата е основана през 1932 год. от Фриц Тумм в Метцинген, Баден-Вюртемберг. Днес фирмата се ръководи от Михаел и Таня Панке, и се счита за един от пионерите в своята област. Wepuko PAHNKE има представителства в над 70 държави.

Нашите браншове:

Стоманодобивна промишленост, нефт & газ, петролни рафинерии и нефтохимия, електроцентрали, обработка на цветни метали, титан и свръхсплави, каучукова промишленост, дървопреработваща промишленост, производство на пластмаси, корабостроене и други индустрии

Нашите продукти:

Технологични помпи

  • Трибутални помпи за високо налягане и помпени агрегати

Водна хидравлика

  • Трибутални помпи за високо налягане и помпени агрегати
  • Инсталации за вода под високо налягане
  • Задвижване на преси
  • Хидросбивни инсталации

Хидравлични преси

  • Ковашки и специални преси, пресови задвижки, управление на преси, ковашки манипулатори, спомагателни агрегати и принадлежности

Маслена хидравлика

  • Радиално-бутални помпи (с регулируем и постоянен дебит)
  • Задвижвания на тежки машини
  • Клапани за високо налягане

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: https://www.wepuko.de/startseite