WELLER Pumpen GmbH


weller-logo_normal_normal

Продуктите на фирма Weller Pumpen GmbH се отличават с висок технически стандарт, дълъг експлоатационен живот и лесна поддръжка.

Този стандарт на качеството се обезпечава и поддържа както във фирменото конструкторско бюро, така и при изработването на леярските модели, при механообработката, монтажа, стендовите изпитания, монтажа при клиента и в сервизния отдел, съставен от квалифициран персонал и разполагащ с модерна техника.

От 1995 освен горния стандарт за качество фирмата покрива и европейския стандарт за качество ISO 9001.

Преди експедиция се тестват работните характеристики на всяка новопроизведена помпа. На фирмените изпитателни стендове могат да се тестват помпи на с електродвигатели с мощност до 3550 kW на 3000 min-1 .

В рамките на сервизирането и техническото обслужване фирма Weller Pumpen GmbH предлага:

 • 24-часово сервизно обслужване в рамките на Германия
 • Своевременно сервизно обслужване в европейските държави в рамките на 24 часа
 • Ремонт, в това число и на машини на други производители
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на помпени агрегати
 • Бърза доставка на резервни части, дори и за машини на други производители
 • Лазерно центроване на машинните компоненти
 • Измерване и анализ на вибрациите на помпените агрегати
 • Договори за инспекция и техническо обслужване
 • Изработванека на леярски модели, конструиране и тестване

Нашите браншове:

Електроцентрали (енергийни, топлофикационни), рудници, рафинерии, петролопроводи, химия, стоманодобив

Продуктовата ни гама включва:

 • Помпи за електроцентали: питателни, кондензационни, за охлаждаща и гореща вода, циркулационни, бустерни, противопожарни, впръскващи и други помощни помпи
 • Помпи за минната промишленост: водоотливни и за прокарване или удълбаване на шахти
 • Рафинерийни и химически помпи в специално изпълнение
 • Помпи за обратна осмоза
 • Високонапорни помпи за хидросбив

Материали

Корпусите и вътрешните детайли са изработени от: чугун, бронз, стоманена отливка, отливка от хромова стомана. Други материали по заявка, в зависимост от работния флуид.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: https://www.weller-pumpen.de