MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH


munsch_normal

MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH е един от водещите в света производители на неметални помпи за изпомпване на агресивни, абразивни, химически активни течности и флуидни смеси.

Конструктивно обусловените вертикално и хоризонтално изпълнения се изпълняват от масивни полимери като:

 • РE (полиетилен) включително и ултра-високо-молекулярен РЕ  устойчив на химическа корозия и абразивно износване достигащо това на керамичните материали;
 • (РР) полипропилен;
 • PVDF (поливинилиден флуорид);
 • PFA (перфлуороалкокси полимери).

MUNSCH разработва специфични системи, напр. с механично уплътнение на вала или с магнитни съединители, в това число за изпомпване на замърсени с твърди вещества и химикали медии, както и за отвеждане на технологични води в сероочистката и очистката на промишлени отпадни газове. Фирмата предлага решения и за задачи извън стандартната сфера на приложение.

Всички помпи на производителя се доставят и във взривозащитено изпълнение, т.е. в ATEX-изпълнение.

За оптимизирането на хидравличния дизайн на центробежните помпи се използват програми за цифрово моделиране на потока CFD (Computational Fluid Dynamics), резултатите от което се прилагат директно в производството.

Основаното през 1964 год. фамилно предприятие е с производствени мощности в Рансбах-Баумбах под ръководството на Щефан Мунш.

Сфери на приложение

Стомано-добивна промишленост

 • Съоръжения за байцване
 • Регенерация на киселини за байцване
 • Техника за обработка на повърхностите

Химия

 • Базова химия
 • Фина химия

Околна среда

 • Инсталация за очистка на промишлени отпадни газове
 • Пречистване на отпадните води
 • Сероочистка

Металургия

 • Електролиза на мед
 • Електролиза на никел

 


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: https://www.munsch.de