ROHR-IDRECO Dredge Systems


idrecoROHR-IDRECO е водещ производител на драгажни инсталации, багерни помпи, грайфери, транспортни ленти и системи за анализ и планиране с приложение в добива на инертни материали, както и при драгиране (изсмукване на наносни отлагания) от язовири и водоеми.

Основни направления за:

   • производствения клон в Германия са:

    • плаващи грайферни багери – преимуществено за големи дълбочини на изземване достигащи до 200м, при наличие на големи количества едрогабаритни утаечни маси;- плаващи верижни кофови багери – за добив от езера и речни корита при дълбочина до 25м и обем на кофата между 100 и 450литра при нива на шума позволяващ прилагането на машините в близост до жилищни комлекси;
    • верижни кофови багери, разположени на сушата – за добив от находища с дълбочина на изземването до 14м, снабдени със собствен гъсеничен ходов механизъм;
    • грайфер – задвижван с хидравличен мотор с вместимост от 3 до 15м³, включително и електроннa системa за управлението му, която визуализира положението му и предотвратява работата „на сляпо“;
    • системи за транспорт и класифициране на добитите инертни материали във варианти за монтаж на сушата и върху водната повърхност – плаващ вариант.
   • производствения клон в Холандия са:
    • електрически и дизелови смукателно-нагнетателни дълбачки с производителност между 1000 и 3000m³/h при дълбочина на изземване до 55m (100m при специални изпълнения);
    • дълбачки с фрезоваща глава за изземване на твърдоутаени маси (глина или нископлътни скални наноси);
    • драгажни помпи със смукателен отвор от 200 до 1100mm и дебит до 20000m³/h, притежаващи изключително висока абразивна устойчивост. Всички помпени резервни части се поддържат на склад;
    • контролни системи за автоматичен добив на инертни материали.

Драгажните машини се изградждат на модулен принцип със следните преимущества:

   • облекчен монтаж и транспорт;
   • максимално къси срокове на доставка;
   • модерен DGPS и сонарен контрол на добива, позволяващ автоматично управление на производителността и дълбочината.

 


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: https://www.rohr-idreco.com/