FLUX-GERATE GmbH


flux_logoСъздател на първата варелна помпа задвижвана с електродвигател, предназначена за изпразване на съдове с малки отвори и относително голяма дълбочина. Конструкция и промишлен дизайн – патентно защитени от 1950г.
Чрез непрекъсната развойна дейност фирма FLUX обогатява производствената си програма, която вклюва следните основни направления:

  • варелни помпи – предназначени за изпразване на съдове с относително големи дълбочини и малки отвори, запълнени с химически агресивни, леснозапалими и/или течности използвани във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. Макс. вискозитет на течноста до 1000mPas;
  • варелни помпи за труднотечливи течности – със същото предназначие като центробежните варелни помпи, но с възможност за работа с течности с вискозитет до 80000mPas. Освен варелен тип, тези помпи се предлагат и в модификации за монтаж „на сухо“ или в специализирани варианти за пастообразни смеси;
  • вертикални потопени помпи – предназначени за изпразване на големи резервоари с химически агресивни течности при по-висок дебит и напор;
  • разходомери – за различни течности и основно предназначени за отчитане на прехвърлените от гореописаните помпи количества;
  • мембранни помпи, задвижвани чрез сгъстен въздух – намират широко приложение за разтоварване на съдове с отвор отгоре или при наличие на твърди примеси в течността;
  • други принадлежности – маркучи, пълначни пистолети, миксери, електронни системи за автоматизиране на циклично пълнене на количества течни продукти и др.
    помпени комплекти – състоящи се от: помпа, двигател, разходомер, маркуч, пълначен пистолет и присъединителни елементи за общоприети приложения (петролни продукти, киселини, основи, леснозапалими течности) включително и за съвременните потребители на AdBlue® добавките.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: https://www.flux-pumpen.com