DÜCHTING Pumpen Maschinenfabrik GmbH & Co KG


duchtingDÜCHTING PUMPEN е частна немска компания с богат опит в проектирането и производството на високо технологични центробежни  помпи с индустриално  приложение от 1938г.

Мотото на Düchting Pumpen “Customized solutions – No exception but our standard” задава посоката за интелегинтно формираната  продуктова гама. Възможностите на компанията при проектирането, производстото, изпитването и въвеждането в експлоатация на продуктите й  е високо уважавано в обслужваните от нея индустриални браншове.

Репутацията на DÜCHTING е базирана на устойчива фирмена политика, фокусирана към ефикасност, надеждност, иновативност и следпродажбено обслужване на клиента, предоставено от представителства в цял свят.

На базата на патентования от  компанията  материал  SICcast® се произвеждат модерни високо технологични центробежни помпи за нуждите на индустрията.

Ядрото на патентования материал  SICcast® е SiC,  индустриално добиван силициев карбид с твърдост близка до диаманта (9,7 по скалата на Mohs) . SICcast® е изключително устойчив на корозия и абразия, както и на комбинираното корозивно-абразивно въздействие на изпомпваните флуиди.

Предимствата на произведените от SICcast® помпи chting са очевидни: дълъг живот, висока разполагаемост, ниски експлоатационни разходи.


Повече за продуктовото портфолио на Düchting Pumpen и качествата на  SICcast®: https://www.duechting.com