HABERMANN AURUM Pumpen GmbH


Центробежните помпи съставляват сърцевината на нашата компания. Натрупаният опит от успешното внедряване на повече от 30 000 помпи се използва за усъвършенстването на нашите продукти. Една голяма част от помпите са специално произведени по конкретните изисквания на клиента.

Центробежните помпи Habermann се използват главно за транспорт на абразивни или абразивно / корозивни суспензии. При подбора на компонентите се вземат предвид и други фактори, като например температурата или химическият състав на флуидите.

Нашите центробежни помпи се отличават с дълъг експлоатационен живот и ниски разходи по поддръжката. Опростената и оптимизирана конструкция пести време и пари при поддръжката, напр. кратък престой.

Сервизът и близостта до клиента са нещо естествено за нас – вече над 40 години. Техническият ни отдел, състоящ се от опитни инженери и техници, е ангажиран ежедневно с оптималното разрешаване на поставените от вас задачи.

Качеството е обезпечено от редовната сертификация по ISO и трайното адаптиране на всички процеси, свързани с качеството.

Нашите браншове:

Химия, минно дело и обогатителна промишленост, стоманодобивна и стоманопреработваща промишлености, добив на инертни материали, енергетика, изграждане на тунели/строително инженерство

Нашите продукти:

Предлагаме две продуктови линии помпи:

Шламови помпи с еластични покрития *:

  • HPK химически агресивни и абразивни пулпи

Метални помпи*:

  • NPW ниска до средно висока абразивност
  • NPK/NP средно висока до силно изявена абразивност
  • KB/KBK/KBH/KBKM силно изявена абразивност

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:https://www.habermann-aurum-pumpen.de/en