ЗА ФИРМАТА


От момента на основаването си през 1995 г. ИKОМА ООД се занимава с инженерни консултации, доставка и обслужване на съоръжения, свързани с драгажна дейност  и хидравличен транспорт на флуиди.

Дейността ѝ се базира на сключени договори за ексклузивно представителство с водещи европейски производители.

Основни направления в работата на фирмата са:

 • инженеротехнически подбор или цялостно решение на необходимия елемент и/или цялостна разработка на инсталации, спазвайки най-новите действащи нормативи в Европейския съюз;
 • проверка и инженерни консултации за съществуваща тръбна разводка и препоръки за промяна или изграждане на нова такава с цел удовлетворяване на основни физични закони чрез прилагане на съвременни методи за хидравличен транспорт на флуиди;
 • внос и доставка на машини и съоръжения от водещи европейски и световни фирми-производители, стоящи на най-високо техническо ниво в своята област;
 • доставка на резервни части;
 • контрол на монтажните и пусково-настроечни операции;
 • гаранционен сервиз;
 • извънгаранционна информационна и техническа поддръжка.

Високото качество при решаване на всяка конкретна задача в ИKОМА ООД се гарантира от:

 • консултации с висококвалифицирани специалисти и/или инженерингови бюра за решаване на конкретни проблеми;
 • редовни персонални обучения на нашите сътрудници във фирмите-производители;
 • използване на съвременни компютърни програми за симулация и решаване на сложни хидротранспортни процеси;
 • организиране на изложби и семинари за популяризиране на нововъведенията при производителите.

Основната ни цел е успешното решение на задачи, свързани с хидравличен транспорт за конкретно приложение, а не само доставката на единична машина или съоръжение.